Kōrero Kiritaki

Ko te ngako o te ‘Co’ he nui ake i te noho i tō mātou ingoa. E tohu ana ki te hunga e mahi tahi ana, me te hiranga o te mahi ngātahi ki te hanga whai kiko. E tohu ana i tō mātou whakapono pūmau ki te kanapa o te katoa.

Te Kiritaki

Wakatū Incorporation

Tirohanga Whānui o te Tukanga

Hoahoa me te tautuhi / Whakaputanga me te pāpāho / Whakahaere huihuinga / Whakatairanga / Whakawhitinga kōrero me te tāhū / Tūhononga kiripānga / Tūhononga ā-hapori / Rautaki matihiko

Whakarāpopototanga

I tīmatahia te Te Tauihu Intergenerational Strategy hei hanga i te wawata whakawhiti reanga, hei anganui hoki ki ngā wero kei mua i te aroaro o te takiwā nei. Mā te whakawhanake i te tauira hautūtanga i whakakotahi mai i ngā iwi e waru, i ngā kaunihera e toru, i ētahi atu kiripānga puta noa i te takiwā anō hoki, i āhei mātou ki te hanga i tētahi tāhū, i tētahi pae whakakotahi mō te takiwā, kāore i kitea i mua atu.

I aro atu te kaupapa ki ngā rārangi wā mārō, ki te hapori kua ngenge kē i ngā tūhononga o mua, nā reira me wawe tā te kaupapa whakatū i te whakawhirinaki, me te taurima i ngā kōrerorero aumangea mō te whakawhanaketanga mai o te rautaki. Me wawe tā ngā whakawhitinga kōrero, tā te tūhononga tohu ki te hapori he ao tino rerekē tēnei hei whakaohooho i te tūhononga pai, me te tō mai ki te kōrerorero ngā tāngata kāore i arohia i mua, i aweretia rānei.

I whakawhanake mātou i tētahi aronga tūhononga auaha i arotahi ki te whakahohe i ngā kōrerorero ā-hapori, ki te atawhai i te tūhononga mai o te marea, ki te whakatau i te "ruha mō te honohono" mā te whakatū i ngā huihuinga pāhekoheko ka whai i te tapuwae matihiko nui. Nā tēnei aronga i whakarite kia whakaūngia te rautaki ki te hinengaro o te hapori, nā konei i whakamahia ai hei taputapu whakatau take, i whakaurua hoki ki ngā tukanga whakamahere mō te anamata e tēnā, e tēnā o ngā hoa. Nā OD&Co i ārahi te tukunga o ngā huihuinga tūhononga e 30 i whātoro atu ki te neke atu i ngā tāngata 1,000 i te hapori, ki ngā tini tekau mano tāngata hoki mā ngā hongere ā-ipurangi.

Te Kiritaki

Mārahau Environmental Trust

Tirohanga Whānui o te Tukanga

Hoahoa me te tautuhi / Whakahaere / Hoahoa Rautaki / Whakaputanga me te pāpāho / Whakahaere huihuinga / Whakatairanga / Whakawhitinga kōrero me te tāhū / Tūhononga kiripānga / Tūhononga ā-hapori

Whakarāpopototanga

E whakakanohi ana te Mārahau Pledge i tētahi tōpūtanga o ngā pakihi tāpoi nō ngā whānau i Mārahau, i Aotearoa, e ū ana ki ngā tikanga tāpoi whakahaumanu. I urupare mai te kaupapa ki te hiahia ki te tāpoi toitū ake, e anganui ana ki te whakahekenga waro, ki te whakapakari i ngā tikanga toitū i waenga i ngā kaiwhakahaere.

I whai hoki te kaupapa ki te whakawhanake i tētahi pūtea haumitanga mō Mārahau, mā te whakauru i tētahi utu whakaaetanga hou, he mea ahurei ki a Mārahau, me te whakaemi pūtea hei tautoko i ngā tūmanako o te hapori pātata mā te haumitanga ki te kanorau koiora, ki ngā kaupapa hanga-wāhi pātata hoki. Me whakaohooho te Pledge i te momo tika o ngā manuhiri kia whakamaneatia mai ki te rohe, me tautoko hoki i te huringa pai o te whanonga i roto i ngā kaiwhakahaere, i ngā manuhiri anō hoki.

Nā OD&Co i tīmata, i whakahaere hoki i te whakawhanaketanga mai o tēnei kaupapa – i tito mātou i te oati, i ngā ūnga, i whakakotahi mai mātou i ngā pakihi ki raro i te hinonga motuhake, i tūhono atu mātou ki te hapori pātata, i tuku hoki mātou i ngā hapahapai mōhiotanga hei tautoko i te tipuranga ake o te kaupapa. E whakaarohia ana ko te Mārahau Pledge ko te tuatahitanga pēnei i Aotearoa, ā, kei te tautoko kē i te haumitanga nui hou ki te hapori o Mārahau hei whakatutuki i te whakaora repo, i te whakarākei kanorau koiora, i te whakakore konihi hoki i te kāinga nei ka wareware i ērā atu kaihaumi.

Te Kiritaki

Development West Coast

Tirohanga Whānui o te Tukanga

Whakahaerenga / Hoahoa Rautaki / Tūhononga kiripānga / Tūhononga ā-hapori

Whakarāpopototanga

Ko West Coast 2050 ko tētahi kaupapa rautaki i whakahaerehia hei hanga i tētahi maherewhanaketanga ā-ohaoha paetawhiti mō Te Tai Poutini, i Te Wai Pounamu. Me mātua whakakotahi te rautaki i te whānuitanga o ngā kiripānga kei a rātou ngā tirohanga rerekē, hei whakarite i te hāngaitanga ā-takiwā o ngā rawa, o te whakatairanga hoki hei whakapai ake i ngā putanga mō te hapori whānui. I mūhore ngā whakamātau o mua atu ki te tuku i tēnei putanga nō reira i tōia mai a OD&Co ki te tuku i te whakahaere me te aratohu motuhake.

Nā mātou te hapori i tautoko hei hanga i tētahi wawata, i tētahi rautaki hoki he tūturu te whakakanohi i ōna hapori kanorau, engari he pono hoki mō ngā wero paetawhiti kei mua i te aroaro o te takiwā. I arotahi te kaupapa ki te whakaatu i ngā tūmanako ngātahi o te hapori, ki te kimi i te reo ngātahi, i te papa ngātahi hoki hei whakatakoto i te tūāpapa mārō mō te whakawhanaketanga ā-ohaoha i te takiwā he mea whakahaumanu, he mea aumangea hoki ki ngā wero o te anamata.

I roto i te whakamahinga o te kaupapa te whakahaere motuhake, te tūhononga ki ngā kiripānga, ki te hapori hoki, me te tautoko i te tuhi rautaki. Mā te whakahaere awheawhe, mā te tūhono ki ngā kiripānga, tae atu ki ngā taiohi i te hapori, i auahatia, i whakarewaina hoki tētahi tuhinga rautaki. Ināianei ko tēnei rautaki hei whākōkī, hei taputapu ārahi hoki mō te haumitanga, mō te whakawhanaketanga hoki i te takiwā. Ko te tautoko auau mā te whakahaerenga motuhake ka whakaritea te ānga haere tonu o te rautaki me te hāngaitanga o ngā kiripānga e whai wāhi mai ana.

Te Kiritaki

Nelson City Council

Tirohanga Whānui o te Tukanga

Hoahoa me te tautuhi / Whakahaere / Hoahoa rautaki / Whakahaere huihuinga / Whakatairanga / Whakawhitinga kōrero me te tāhū / Tūhononga kiripānga / Tūhononga ā-hapori

Whakarāpopototanga

He kawenga mahi nui whakaharahara te Arts and Creativity Strategy mō Whakatū heiwhakahiko i te whakaora o te rāngai toi mai i a Kowheori-19, hei whakahoki anō i te arongaki ngā toi mō te takiwā nei he whirikoka tuku iho ōna mō tēnei kaupapa. Nā OD&Co i ārahi tetūhononga me te whakawhanaketanga o te rautaki, me te kaha aro ki te hanga anō i tā tetāone tāhū mō ngā toi mā te arotahi kākano rua.

I roto i ngā wero i whakatūria mai e Kowheori-19, i whai te rautaki i te aronga matatini ki tetūhononga, me te hanumi i ngā taputapu matihiko, i ngā taputapu tūturu hoki heiwhakaputa i ngā ara whakauruuru kia whai wāhi mai, he haumaru, he mea whaihua hoki. Mai i ngā "Walkshops" e puhia ana e te hau ki ngā wānanga mariko, i whakamahia tewhānuitanga o ngā taputapu tūhononga hei neke atu i te kōrerorero i tērā o tētahi rōpū,rāngai rānei he pānga motuhake tōna, ki tētahi kōrerorero huri noa i te hapori mō teanamata o te auahatanga me te ahurea i te takiwā. Me mātua whakapiki te tūhononga i teraukaha, me te atawhai i ngā hononga i roto tonu i te hapori, tae atu ki te tuku i ngā putangaā-tinana me te maurutanga mō te rāngai e raru ana.

Me nui ake te rautaki i tētahi tuhinga ā-kaunihera noa iho, ā, me tū kē hei whakakanohitangao ngā tūmanako o te hapori me te whakatakoto i te tauira mō ngā rautaki hapori he meawhakauruuru, he mea kākano rua hoki. I whakaaetia te rautaki e ngā iwi e waru o Te Tauihu,ā, i tautokona katoatia e te kaunihera, kātahi ka tukuna he haumitanga ki ōna whakaarotau matua kāore anō kia kitea tōna momo.

Te Kiritaki

Te Āwhina Marae

Tirohanga Whānui o te Tukanga

Arapāho me te whakatairanga / Rautaki whakawhitinga kōrero / Whakawhitinga kōrero me te tāhū / Whakahaerenga pāpāho ā-pāpori

Whakarāpopototanga

I ārahi a OD&Co i ngā whakawhitinga kōrero mō te whakawhanaketanga ā-ahurea nui i Te Āwhina Marae i Motueka. Ko te kaupapa ko te whakawhanaketanga katoa o ngā whare o te marae, me te whakatūnga o tētahi kaupapa whare noho hōkai-nui, o tētahi pokapū whakarauora toi, i tētahi pokapū mātauranga me te ringarehe.

Me whakapeto ngoi ngā whakawhitinga kōrero mō te kaupapa – hei whakapiki i te māramatanga, hei tautoko i te haumitanga atu anō, hei tuku i te uara ki ngā kaituku pūtea hoki. Engari me mātua aro, me noho oho hoki te whakatairanga me ngā whakawhitinga kōrero ki ngā hiahia o ngā whānau, mā te whakaputa i te whakahī, i te māia hoki ki te kaupapa. Me mātua whakarite e ngā whakawhitinga kōrero kia piri tata tonu ngā whānau rātou ko ngā kiripānga ki te kaupapa, me te whakaohooho i te aronga mai, i te tautoko mai hoki ki te kaupapa i te marea.

Mā te mahi ngātahi ki ngā whānau, i āhei mātou ki te whakatutuki i te pāhotanga nui ā-takiwā, ā-motu hoki o te kaupapa whakawhanaketanga anō, ā, ko te kaupapa wharenoho Papakāinga te kaupapa takitaki. Mā te tūhono i ngā arapāho kaupapa Māori, i ngā arapāho auraki hoki, i whakatutuki mātou i te pāhotanga o te neke atu i te 20 kōrero ki ngā pae rongo kōrero kei roto nei ko te pouaka whakaata, ko te reo irirangi, ko te tānga, ko ngā hongere matihiko hoki.

Whakapā Mai

Kōrerohia mai ko ngā aha kei runga i tō pae, tohutohua mai kia oti ai āu raru tino uaua. Ahakoa ka pīrangi ki te haukotinga, he tirohanga hou, he hoa pono ranei, e hiahia ana mātou ki te kōrerorero.